Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege uten turnus/Mottakslege

Offentlig forvaltning

Avdelingen har lands- og regionsfunksjon for utredning og kirurgisk behandling av et bredt spektrum av pasienter med medfødt og ervervet hjerte- og lungesykdom. Dette inkluderer også transplantasjon av hjerte og lunger, mekanisk understøttelse av hjerte- og lungesvikt, samt sykdom i hjertenære kar. Avdelingen deltar i behandling ved det regionale traumesenteret. Det er et nært samarbeid med Karavdelingen i Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) og Intervensjonssenteret. Thoraxkirurgisk avdeling OUS drives som en felles avdeling med to lokalisasjoner, en ved Rikshospitalet og en ved Ullevål.

Det er nå ledig en stilling som mottakslege/lege uten turnus ved enheten på Rikshospitalet. Oppstart 10.08.2023.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Lege(cand.med.) uten turnus/LIS 1
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Imøtekommende, høflig og profesjonell tilnærming i møte med pasientene
 • Det vil bli lagt stor vekt på evne til pasientkommunikasjon
 • Evne til interkollegialt samarbeid og respekt overfor alle medarbeidere 

Vi tilbyr:

 • 40 timers arbeidsuke. Stillingen vil hovedsakelig ha arbeidstid mandag til fredag 08.00-15.30. Noe tidligere eller senere arbeidstid vil kunne forekomme etter avtale. Stillingen vil hovedsakelig ha arbeidstid mandag til fredag dagtid.   
 • Stillingen er en fast stilling. Dersom den ansatte venter på turnus og skulle få en LIS1-stilling, vil foretaket vise stor fleksibilitet slik at legen vil kunne tiltre LIS1-stillingen uten hinder av oppsigelsesperiode.
 • Et spennende miljø og en lærerik mulighet.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • Tilsetting skjer på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.