Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege uten turnus / akuttmotak og poliklinikk 100% vikariat

Offentlig forvaltning

SI Tynset er akuttsykehuset i Fjellregionen med et opptaksområde på ca. 25 000 innbyggere. Tynset ligger sentralt plassert 2,5 timer sør for Trondheim og 4 timer nord for Oslo. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, anestesi og radiologi, samt jordmorstyrt fødestue. Mange pasienter velger seg til SI Tynset på fritt sykehusvalg på grunn av høy kvalitet og korte ventelister. Tynset ligger sentralt plassert i Fjellregionen på nesten 500 m.o.h., med gode muligheter for å benytte naturen til friluftsliv, trening, jakt og fiske. I tillegg har vi et rikt kulturliv med aktiviteter i form av forestillinger, kinotilbud og diverse festivaler i regionen. Tynset sykehus ligger 5 minutters gange fra sentrum. 

 

Ledig stilling for lege med autorisasjon uten fullført turnus ved SI Tynset. Stillingen er et 100% vikariat for perioden 01.02.2024-31.08.2024.

 

Stillingsbeskrivelse:

Arbeid i akuttmottaket:

Vaktarbeid i vårt felles medisinske/kirurgiske akuttmottak. Sykehuset innehar både medisinske og kirurgiske akutteam, traumefunksjon og trombolysealarm.

Som vakthavende lege i akuttmottaket har du en sentral rolle i behandlingen av alle pasienter som kommer, inkludert traume og trombolysealarmer. Tett samarbeid og direkte konferering med overlege som gir en unik mulighet for stort læringsutbytte og selvstendig arbeid under veiledning.
 
Arbeid på kreftpoliklinikken:

Tirsdag til torsdag. Arbeidet innebærer å overse desentralisert administrering av kreftbehandling ordinert av onkologer. Ansvarsområder innebærer ansvar for at pasienter som kommer til planlagt kreftbehandling innfrir nåværende kurkriterier, samt innkomst- og avslutningssamtaler. I tillegg følge opp kreftrelaterte bivirkninger og tilleggsbehandling i tett dialog med behandlende onkolog. Innehar også administrativt arbeid på forespørsel fra onkologer som bla. rekvirere kurer, radiologiske undersøkelser og labprøver.
 
Kirurgisk elektiv poliklinikk:

Hver fredag innehar stillingen en dag med ortopedisk poliklinikk som innebærer innskrivning av elektive kne/og hofteproteser. Dine arbeidsoppgaver vil være å vurdere og eventuelt konferere EKG, labsvar, eventuelle komorbiditeter, medikamenter og generell innkomstjournal i forkant av operasjon.
 

Dette er en bred og svært relevant stilling for fremtidig turnussøkere. Her får du erfaring innenfor både vaktarbeid og poliklinikk med varierende problemstillinger og stor diversitet av pasienter. Opplæring vil bli gitt. Som lege uten turnus deler du kontor med 9 LIS1 og 4 medisinstudenter det meste av året. Her er det et godt arbeidsmiljømiljø hvor man samarbeider godt om legeoppgaver på sykehuset.

 

Oppgi to referansepersoner fra tidligere arbeid.


Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Kandidat må ha arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert med gode kommunikasjonsevner
 • Lyst og vilje til å jobbe i team
 • Initiativrik, engasjert og med ønske om å bidra til godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Interesse for faglig utvikling  
 • Motivasjon for stillingen   
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Opplæring i forkant av selvstendige vakter.
 • God støtte fra erfarne bakvakter hele døgnet. Sykehuset legger vekt på at du skal ha trygg og god oppfølging. 
 • Kontorfellesskap med LIS1.  
 • Brede faglige utfordringer med gode muligheter for selvstendig arbeid under veiledning.
 • Et veldig godt sosialt miljø i legegruppen med blant annet felles «onsdagsmiddag» og turer sommer og vinter.  
 • Sykehuset tilbyr leie av bolig i gangavstand til sykehuset.
 • Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. 
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

   Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.