Detaljer


Lege til uniformert og bemannet legevaktbil - Nedre Romerike Legevakt

 

Romerike Legevakt er i dag lokalisert i Lillestrøm og Sørumsand og er et allmennmedisinsk døgntilbud for innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommune, samt Flateby (nordre del av Enebakk kommune). Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på 150 000 og tilbyr øyeblikkelig medisinsk hjelp via telefon (116 117), legevaktslokaler og 2 uniformerte legebiler i legebesøk. I tillegg opprettes det høsten 2020 et kommunalt fastlegekontor som legevakten skal skal drifte med eget helsepersonell. 

Legevakten søker nå engasjerte og driftige leger til faste stillinger og vikariater til uniformert og bemannet legebil. Arbeidstiden er 2-delt turnus (dag og kveld) og arbeid hver 3. helg. Legebilene er stasjonert i Lillestrøm og Sørumsand og det vil være rullerende vaktordning for alle legebilansatte. Legebilene er bemannet med både lege og sykepleier og er fullt utstyrt med mulighet for å undersøke og behandle pasienter. Stillingsforhold, stillingsstørrelse og vikariatenes varighet kan diskuteres og evt. tilpasses de aktuelle kandidatene i intervju. Tiltredelse etter avtale. Det vil også være mulig å jobbe ekstravakter i avdelingen i tillegg til aktuelle deltidsstillinger.

Arbeidsoppgaver
 • Billeger skal primært reise ut med legebil; vurdere og behandle pasienter ved hjemmebesøk og 
  institusjonsbesøk. Skal også gjennomføre konsultasjoner i legevakt i perioder det ikke er sykebesøk
 • Følge opp telefonkonsultasjoner fra hjemmetjeneste og institusjoner i legevaktsdistriktet
 • Nært samarbeid med prehospitale tjenester
 • Samarbeid med andre instanser i kommunene og spesialisthelsetjenesten  
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Være delaktig i avdelingens oppgaver og følge avdelingens prosedyrer
 • Være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen
 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Min. 2 års erfaring fra allmennmedisin
 • Erfaring fra legevaktsarbeid
 • Gjerne under spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Interesse for akuttmedisin og legevaktsarbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å mestre høyt arbeidspress
 • Evne til å tenke kreativt og til tider utradisjonelt, løsningsorientert
 • Evne til å tenke analytisk
 • Evne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen generelt
 • Evne til å etablere god kommunikasjon og tillit
 • Har gode datakunnskaper


   Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Utvikling av et fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer hvor du kan være med å påvirke og utforme
 • En enhet med stor variasjon og bredde
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Treningstilbud
 • Bedriftshytte
 • Kulturtilbud