Lege til  etterbehandlingsavdelingen (EBA)  Haugåstunet sykehjem

Stavanger Kommune

Haugåstunet sykehjem er Stavanger kommunes største korttidssykehjem med  70 korttidssenger fordelt på 3 avdelinger. Sykehjemmet jobber aktivt med kvalitet på  tjenestene og jobber mye med forebygging og behandling av underernæring ABCDE, NEWS2 og gode tverrfaglige tavlemøter. Fag- og kompetansebygging er viktig.

Etterbehandlingsavdelingen EBA er en tverrfaglig avdeling med 28 sengeplasser, med kort liggetid. Pasientgruppen kommer direkte fra SUS når de er ferdigbehandlet og trenger videre behandling etter plan fra sykehuset. Ofte er det behov for avklaring av videre behandlingsnivå og om pasienten vurderes hjem eller må overføres til vanlig korttidsavdeling.

EBA har stor turnover på pasientene med daglig inn/utskrivning. Du vil finne en stor variasjon i diagnoser og mange forskjellige arbeidsoppgaver, og bli en del av en kollegiegruppe på 6 sykehjemsleger på sykehjemmet.

Oppstart snarest, etter avtale

Arbeidsoppgaver:

Helhetlig legeansvar for sykehjemspasienter 
Deltakelse i sykehjemslegevakt kan bli aktuelt

Supervisjon/klinisk veiledning av kolleger

Medansvar for internundervisning

 

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Ønskelig med spesialistutdannelse fortrinnsvis innen allmennmedisin eller geriatri. Andre relevante spesialister kan også søke
 • Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse

Personlige egenskaper:

Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.

Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere

Duer strukturert, selvstendig og målrettet

Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig

Vi tilbyr:

 • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Stavanger kommune er en trygg og god arbeidsgiver
 • Hjem Jobb Hjem
 • Et sterkt fagmiljø og jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • Mulighet for videreutvikling innenfor egne relevante interesseområder
 • Tilbud om kurs 
  Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale
  Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale