Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lege Øya helsehus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øya helsehus består av sju avdelinger og har 128 korttidsplasser. Tjenestetilbudet omfatter øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, medisinsk observasjon og behandling, etterbehandling hjertesykdommer og lindrende behandling. 

Vi tilbyr nå to faste 100 prosent stillinger for lege med oppstart etter avtale. En av stillingene er tiltenkt lege på ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold). Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Øya helsehus er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Du vil jobbe sammen med spesialister og ALIS-leger på enheten, og i nært samarbeid med øvrig helsepersonell.

Helsehuset er geografisk lokalisert som nærmeste nabo til St. Olavs Hospital med broforbindelse mellom helsehuset og sykehuset. Huset er også samlokalisert med sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin og Helsevakta.

Som medarbeider ved Øya helsehus får du muligheter til å være med å utvikle kommunehelsetjenesten. Vi legger vekt på fagutvikling og forskning i samarbeid med NTNU og St. Olavs Hospital. 

Jobb ved helsehuset gir inntil to års tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta legetjenester til pasienter i helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Medisinsk og lindrende behandling
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende.
 • Spesialister har ansvar for veiledning og supervisjon for kolleger i spesialisering.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1.
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, men andre spesialister oppfordres også til å søke.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Interesse og erfaring fra eldre.
 • Interesse og erfaring fra tverrfaglig samarbeid.
 • Interesse og/eller erfaring fra fagutvikling.
 • Engasjement og interesse for å bidra med utvikling av helsehuset.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Mulighet for ti dager kurs/kompetanseheving per år.
 • Innflytelse og påvirkningsmuligheter når det gjelder utvikling av helsehuset, og utvikling av samarbeidsformer i hele tiltakskjeden.
 • Tett oppfølging/samarbeid med sykehjemsoverlege.
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent to år på helsehus. Du blir da satt i et ALIS-løp med veiledning satt i system og får hjelp med å planlegge spesialiseringsløpet.
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag, med mulighet for fleksitid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.