Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege / Medisinerstudent med lisens

Offentlig forvaltning

Venter du på LIS 1 løpet ?

Vi tilbyr en flott arbeidsplass for deg som er "turnusventer" . Hos oss vil du få nyttig erfaring og kunnskap  innen rus, psykisk helse og somatikk . 

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA er utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin (RAM) 

Avgiftningsenhet i Arendal har ledig 100% vikariat for lege, evt. medisinstudent med lisens. Lengde på vikariatet er 6 måneder med store muligheter til å forlenge.

Enhet for Avgiftning er en døgnenhet med 12 sengeplasser inkludert ei akutt seng. Vi tilbyr medisinsk forsvarlig avgiftning, avklarer videre forløp og motiverer til endring. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege. Evt. medisinstudent med lisens
  • Gode norsk ferdigheter muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå B2
  • Klinisk erfaring med pasienter

Personlige egenskaper:

Vi søker en engasjert kollega som har interesse for rusfaget. Du må ha relasjonelle ferdigheter, ha fokus på pasientsikkerhet og samarbeid internt og eksternt

Vi tilbyr:

  • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet
  • Legegruppa vår er i utvikling og har erfaring fra forskjellige fagfelt. Flere av legene har dobbeltspesialiteter
  • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner
  • Ingen vaktbelastning