• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  15.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5434521
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 02.11.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Lege med interesse for dykkemedisin?

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSAN's virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker, men vi har avdelinger i flere deler av landet.

Ved vår avdeling FAG/Undervannsbåt/Dykkerlegens avdeling (UVBD), som er lokalisert på Dykke -og froskemannsenteret (DFS) på Haakonsvern, jobber det totalt fire leger og én sykepleier. Vårt hovedfokus er å jobbe tett på de operative avdelingene med å balansere risiko innen ekstreme arbeidsmiljø under vann, i kulde og under høyt trykk hos dykkere og undervannsbåtpersonell. Vi jobber også forebyggende med helsekontroller, kurativt og i beredskap mot skader og uhell under operasjoner og øvelser med forhøyet risiko.

Vi har nå en ledig stilling som militær dykkerlege hos oss, innenfor gradsnivået Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant (OF2). Som dykkerlege vil din viktigste oppgave være å utøve FSAN's fagansvar innen dykkemedisin, undervannsbåt (UVB) redning og hypotermi. Til dette ser vi etter en lege med stor interesse for fagfeltet vårt. Vi kan love deg en innholdsrik hverdag på basen og mulighet for spennende reiser og oppdrag innen dykkerøvelser og UVB redning.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett og godkjent LIS1
 • Du må kunne norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG (H) / NATO SECRET (NS) innen tiltredelse
 • Det kreves 10 ukers offiserskurs for vernepliktige akademikere (VA-kurs). Kandidater som ikke har dette kan likevel søke på stillingen, men må gjennomføre offiserskurset ved første mulighet etter tiltredelse
 • Du må være medisinsk skikket til arbeid under forhøyet trykk
 • For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test og medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder. For nærmere opplysninger om krav: www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret

Ønskelig kompetanse:

 • Autorisert sjømannslege av Sjøfartsdirektoratet
 • Helsedirektoratets godkjenning for undersøkelse av dykkere 
 • Dykkekompetanse eller dykkemedisinsk kompetanse
 • Generell medisinsk erfaring
 • Seleksjonsmedisinsk kompetanse
 • Undervisningskompetanse
 • Forskningskompetanse
 • Sanitetsfaglig tjenesteerfaring
 • Annen militær tjenesteerfaring
 • Internasjonal tjenesteerfaring (INTOPS)
 • Gjennomført førstegangstjeneste i Forsvaret

Personlige egenskaper:

Til denne stillingen ser vi etter deg som evner å ha helhetsoversikt, er initiativrik og finner løsninger. Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg. I tillegg er du flink til å kommunisere og jobber godt sammen med andre.

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å delta på to ukers militært dykkerkurs og på militære treningsdykk
 • Mulighet for reiser og oppdrag innen dykkerøvelser og UVB redning
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Gode velferdsordninger, blant annet mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1519, Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant (OF2), ltr 64 - 70 (for tiden kr 624 500 – 692 400 pr. år). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse

 

Vilkår for tilsetting
Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven §§44 og 46. Militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte og beordring av militært tilsatte. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger i Forsvaret før det har gått tre år etter tilsetting.

Stillingen er spesiell kategori militært tilsatt (SKMT) med redusert bundet arbeidstid (RBA) på 18 timer pr uke. Det betyr at du er tilsatt 100% i Forsvaret, men at du kun er bundet til denne jobben 18 timer pr uke. Du kan utøve annet arbeid etter godkjenning fra arbeidsgiver. Vi gjør oppmerksom på at Forsvaret er din hovedarbeidsgiver, og at du kan bli innkalt til å jobbe utover disse timene dersom situasjonen krever det. Det kan være aktuelt med fast utkjøp av mer arbeidstid, opp til 37,5 timer pr uke. 

 

Andre opplysninger
Noe reisevirksomhet må påregnes i denne stillingen.

Du må legge ved dokumentasjon som vitnemål og attester fra arbeid med relevans for stillingen. Dette må lastes opp elektronisk på søketidspunktet.

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ringe sjef UVBD Rune Skjåstad. For spørsmål om søknadssystemet Webcruiter, for eksempel dersom du har problemer med å laste opp dokumenter, ta kontakt med HR-rådgiver Hanne Fallang. Se kontaktinformasjon.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  15.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5434521
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 02.11.2023