Ledig stilling

Sandnes kommune

Lege/legespesialist

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes kommune lyser ut 2 faste 100% stillinger som lege/legespesialist for kommunale helsetjenester. Tilsetting skjer med forbehold om vedtak i budsjettbehandlingen. Arbeidstid er på dagtid uten plikt til å delta i legevakt.

Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet for allmennmedisin. Vi har både helsestasjon og sykehjem som godkjente læringsarenaer. Tjenesten er godkjent med inntil 2.5 år mot spesialisering i allmennmedisin. Ansatt i spesialisering i ny ordning har rett på veileder og kurs etter spesialiseringsforskriften, og vil få ALIS avtale. Sandnes kommune vil legge til rette for at spesialistkandidater får 2 år åpen uselektert allmennpraksis i kommunen, og vi har avtale med Stavanger Universitetssjukehus om gjennomføring av sykehustjeneste.

Arbeidsoppgaver:

Hoveddelen av stillingen skal være på Sandnes Helsesenter på rehabilitering og etterbehandling avdelinger med 40 sengeplasser totalt. Det er fra før 1,3 årsverk fast ansatte legestillinger og man jobber tverrfaglig i team. Pasientgruppen er variert og har behov for tett oppfølging.

Stillingen vil også til tider inkludere arbeid på andre kommunale helsetjenester som bl.a. sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette er en spennende stilling for deg som trives godt med variasjon i arbeid! 

Kvalifikasjoner:

Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
Leger som venter på LIS1 kan også søke, veiledning vil bli gitt. 

Ønskelig med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.
Leger med allmennmedisinsk bakgrunn oppmuntres til å søke.

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.
Det kreves gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Du evner å jobbe godt tverrfaglig i teams
Du er fleksibel og trives med varierte arbeidsdager.

Vi tilbyr:

Dagarbeidstid
En spennende og variert arbeidshverdag
Lønn etter avtale
Hjem-jobb-hjem avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger