Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege/lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

DPS Strømme døgnenhet gir tilbud til alle typer psykiatriske lidelser. Behandlingstilbudet tilpasses den enkeltes behov. Døgnenheten samarbeider med poliklinikker, kommuner og fastleger, samt spesialisthelsetjenesten for øvrig om å gi et helhetlig behandlingstilbud.  

Døgnenheten fungerer hovedsakelig som en korttidspost. Behandlingsoppholdene har varierende varighet fra dager til uker, avhengig av problematikk og vurderinger som gjøres ved innkomst og underveis i behandlingen. Det er totalt 25 døgnplasser på enheten hvor to av plassene disponeres av Ambulant Akutt-team (AAT), og tre av plassene for tiden er reservert for «egenstyrte innleggelser». Døgnenheten har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med overleger i psykiatri samt psykologer på enheten. Man tilstreber å tilpasse behandlingstilbudet til den enkeltes behov. Pasienten skal kunne forvente et målrettet og strukturert behandlingstilbud.

Vi har for tiden ledig et 100% vikariat for lis/lege som venter på turnus eller allmennleger som trenger sykehuspraksis.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Det er et krav til stillingen at man behersker godt norsk, både muntlig og skriftlig
  • Det er en fordel å kjenne til Dips og Metavision, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper:

  • Fleksibilitet
  • Selvstendighet og gode samarbeidsevner inkludert evne til å jobbe godt i tverrfaglig team
  • Trives i en til tider hektisk hverdag

Vi tilbyr:

  • Faglig og personlig utvikling
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
  • Veiledning av legespesialist