Detaljer


LEGE I SPESIALISERING - VIKARIAT - KIRURGISK AVDELING - GJØVIK

Ved kir. avd. er det ledig 1 vikariat for  lege i spesialisering 2/3 innen ortopedi  fra og med 130120 og 1 vikariat for lege i spesialisering 2/3 innen gastrokirurgi fra ca februar 2020. Varighet 1/2 år med sannsynlig mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
Delta i avdelingens ordinære drift med klinisk arbeid ved sengepost, poliklinikk, skadepoliklinikk samt elektiv og akutt kirurgi. 6-delt vaktordning (sekundærvakt). Delta i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid. Undervisningsoppgaver. Veieldning LIS1.
Kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon og beherske ett skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Klinisk erfaring innen ortopedi/gastrokirurgi er ønskelig
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt 
Personlige egenskaper
 •  Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Lønn etter overenskomst
 • Pensjonsordning i KLP
 •