Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Vikariat i gastrokirurgi

Offentlig forvaltning

Det er ledig 100%  vikariat i klinisk stilling for gastrokirurg eller lege i spesialisering innen gastroenterologisk kirurgi. Etter avtale kan opp til 50 % brukes til forskning på et pågående prosjekt ved seksjonen.

 

Oppstart: 1.september 2022

Varighet: 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Klinikkdelen består av kirurgisk tjeneste på HPB-seksjonen med de plikter og utdanningsmuligheter som tilligger dette. 

Avdeling for gastrokirurgi består av samlet gastrokirurgisk virksomhet fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen er organisert i fire kliniske seksjoner/enheter, henholdsvis Enhet for øvre gastrokirurgi (Ullevål), Enhet for nedre (kolorektal) kirurgi (Ullevål), Seksjon for lever- og pankreaskirurgi (Rikshospitalet) og Seksjon for avansert bekkenkirurgi (Radiumhospitalet). Overvektskirurgi og dagkirurgi ved Aker sykehus inngår i virksomheten på Ullevål.
Avdelingen har p.t. 35 overlegestillinger, hvorav 3 har tilknyttet professorat II. Avdelingen har 5 sengeposter og egne poliklinikker og dagkirurgi. Det er et utstrakt multidisiplinært samarbeid med de øvrige avdelingene i sykehuset, bl.a. i behandling av pasienter med multitraume og kreftsykdommer. Avdelingen har en betydelig virksomhet innen gastroenterologisk onkologi og avansert laparoskopisk kirurgi. Legene deltar i en omfattende kirurgisk poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Avdelingen har en stor forskning og utdanningsvirksomhet, også av medisinske studenter. Det er meget gode muligheter for både forskning og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til HPB-seksjonen på Rikshospitalet.

Arbeidsoppgaver:

  • Det vil bli forventet at man tar del i avdelingens utdannings- og forskningsaktiviteter.
  • Stillingen innebærer vakttjeneste i 6-delt mellomsjikt

Kvalifikasjoner:

  • Søkere må beherske skandinaviske språk
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
  • Det kreves operativ gastrokirurgisk kompetanse tilstrekkelig for vakttjeneste i mellomsjikt
  • Norsk autorisasjon som lege 

Personlige egenskaper:

  • Det vil legges avgjørende vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere. Gode og ferske referanser tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

  • Trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.