Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - vikariat

Offentlig forvaltning

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling i Oslo sykehusområde. Avdelingen er organisert i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS og lokalisert ved sykehusene Aker, Gaustad, Mortensrud og Ullevål.

Avdelingen er engasjert i utdanning for helsepersonell, forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Seksjon Rusakuttmottak og Avgiftning består av Rusakuttmottak, Rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter. Seksjonen tilbyr tilgjengelige og helhetlige tjenester for pasienter med rusrelaterte problemer, skader og lidelser.

Vi har ledig et vikariat i 100% stilling frem til 29.02.20 med mulighet for forlengelse, for lege i spesialisering i spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme et best mulig pasientforløp
 • Stillingen inngår i den enhver tid gjeldende vaktordning
 • Arbeidet er organisert i team og vi ønsker at du skal være med å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, seksjonen og avdelingen
Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Det vil legges stor vekt på din personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere
 • Du er interessert i fagfeltet
 • Du har engasjement, motivasjon og arbeidsglede
 • Du har god arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Et godt tverrfaglig læringsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Spennende og utviklende oppgaver med dedikerte kollegaer, og vår avdeling har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø