Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Rus- og avhengighetsmedisin 

Offentlig forvaltning

Klinikk for psykisk helse og rus består av psykiatrisk avdeling Blakstad, fem DPS (Bærum, Asker, Drammen, Kongsberg og Ringerike), Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken er blant de største i landet, og kjennetegnes ved at den er utviklingsorientert og faglig ambisiøs.

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling ett skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som klinikkens viktigste ressurs. Vårt mål er å kunne spille hverandre gode, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive behandlere og kollegaer.

Vi lyser nå ut fast stilling som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Avdeling for rus og avhengighet (ARA). 

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) består av 5 seksjoner; 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner og LAR. Vi arbeider etter prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. ARA samarbeider tett med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt Manifestsenteret. 

Manifestsenteret er en ideell stiftelse og har gjennom 20 år utviklet en unik erfaring og kompetanse innen utredning og frivillig døgnbehandling av pasienter med ROP-lidelser – alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Senteret er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i RAM innen TSB. Gjennom dette samarbeidet kan vår klinikk tilby gjennomføring av hele utdanningsløpet i rus- og avhengighetsmedisin. Hos oss vil du få gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse inne fagfeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: Utdanningsplan for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin - Vestre Viken: https://www.vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering/utdanningsplan-for-spesialiteten-rus-og-avhengighetsmedisin/   

De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på klinikknivå, men vil ha sine arbeidssteder i ulike seksjoner i avdelingen. I klinikken er det etablert en sentral rotasjonsordning, der man årlig søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene slik at LIS får tellende tjeneste etter ønske. 

Det kan være muligheter for å tilrettelegge for kombinasjon klinikk/forskning etter nærmere avtale. Klinikkens FoU-avdeling har åtte medarbeidere med ph.d.-grad, to ph.d.-stipendiater, og tre postdok-stipendiater. Avdelingen har prosjekter på en rekke sentrale fagområder, og har landsledende spisskompetanse, egen nettside og eget kursprogram om selvforstyrrelser, dvs. de pre-psykotiske stadier av psykoseutvikling, et perspektiv helt i fronten internasjonalt.

Oppstart vil være 01.09.24 eller etter avtale. Rekruttering av kvalifiserte, aktuelle kandidater skjer fortløpende. Alle søkere må søke elektronisk. Ved intern rekruttering, kan det bli ledige vikariater.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsplan.

Kvalifikasjoner:

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste      

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Medisinskfaglig reflektert med gode fagkunnskaper
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø           

Vi tilbyr:

 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin etter en femårsperiode
 • Rotasjon mellom de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan
 • Klinisk veiledning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt  
 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø, med en tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25