Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering (radiologi)

Offentlig forvaltning

Om stillingene
Tre faste stillinger for lege i spesialisering (LIS) i radiologi ved Seksjon for LIS Ullevål/Aker, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

Stillingene er ledige fra 15.06.2024.

Ytterligere vikariater med mulighet for forlengelse kan bli ledige i løpet av kort tid.   

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.

Ansettelse foretas på bakgrunn av faglige og akademiske kvalifikasjoner samt personlig egnethet vurdert ut ifra referanser og eventuelt intervju.

LIS vil etter 5 ukers introduksjonsperiode inngå i vaktturnus med fast vaktpartner.  

Avdeling for radiologi Ullevål omfatter fagområdene: nevro, thorax, muskel/skjelett, hjerte/kar, onkologi/mammografi og barn. Lokalisasjonen har ca. 300 ansatte og utfører omtrent 400 000 undersøkelser per år. Ved Ullevål er det gjennomgående moderne apparatur. Totalt disponerer avdelingen 42 laboratorier, heriblant digitale skjelettlaboratorier, fulldigitalisert mammografienhet, 7 MR og 6 CT. Seksjonen har døgnkontinuerlig drift.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Referanse fra personer utover oppgitte referansepersoner i søknaden kan bli innhentet etter avtale med søker.

Politiattest kreves.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Kun søkere med erfaring i radiologi vil bli vurdert
 • Erfaring med akutt- og traumeradiologi vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Evne til å arbeide i team og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Vår FOU-stab (forskning og utviklingsseksjon) kan være behjelpelig med opplegg for vitenskapelig aktivitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Dersom vikariat: Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariat
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag