Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Psykiatri

Offentlig forvaltning

Vi vil bringe psykisk helsevern og avhengighetsbehandling et skritt videre – og nå ønsker vi deg med på laget!

Klinikk for psykisk helse og rus er en av landets største. Hos oss får du derfor svært gode muligheter for utvikling av bred kompetanse innenfor psykiatrifeltet. Klinikken består av Blakstad sykehus, fem DPS (Drammen, Kongsberg, Bærum, Asker, Ringerike), Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU). I tillegg har vi samarbeidsavtaler med CRUX Bergfløtt, Modum Bad og Manifestsenteret. 

Vi tilbyr gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor psykiatrifeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: https://vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering-lis/utdanningsplan-for-spesialiteten-psykiatri. Trykk på «Beskrivelse av enhet» for informasjon om de ulike læringsarenaene i spesialiteten.

En av klinikkens LIS, som for tiden er i tjeneste ved CRUX Bergfløtt, skal ut i foreldrepermisjon og det er derfor nå et ledig vikariat for lege i spesialisering i psykiatri ved CRUX Bergfløtt.

CRUX Bergfløtt behandlingssenter tilbyr behandling på spesialisthelsetjenestenivå til mennesker med psykoseproblematikk. Døgnavdelingen ligger i Lier og har 15 behandlingsplasser for unge pasienter, hvorav to er brukerstyrte plasser. CRUX Bergfløtt tilbyr spesialisert behandling over tid til pasienter i målgruppen, og har et utstrakt samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunene. I døgnavdelingen vil du samarbeide med overlege, psykologspesialist, to psykologer, idrettspedagog, sosionom, kunstner, sykepleiere og annet miljøpersonale med og uten videreutdanninger.

CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et godt sted å jobbe, og har et aktivt og bredt sammensatt fagmiljø. Der vil du møte en gjeng engasjerte medarbeidere som setter pasientene først. Som LIS ved CRUX Bergfløtt Behandlingssenter vil du veiledes av overlege på stedet. For øvrig deltar du i opplæringsprogrammet til VVHF gjennom undervisning innen psykiatri på Blakstad hver tirsdag.

CRUX Bergfløtt er en del av Stiftelsen CRUX, som er landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren i Norge. Vi jobber for å gjøre verden til et litt bedre sted. Slagordet vårt er «Det finnes alltid muligheter», og våre grunnverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Oppstart vil være 10.05 eller etter avtale. Riktig kandidat ansettes fortløpende. Alle søkere må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner:

 • Har norsk autorisasjon som lege 
 • Har solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig  
 • Har fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste.

Personlige egenskaper:

 • Evner å arbeide både tverrfaglig og selvstendig
 • Er reflektert med gode medisinske fagkunnskaper
 • Er strukturert, fleksibel og engasjert
 • Er interessert i å være med i utvikling av psykiatrifaget
 • Vil bidra i arbeidet med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet
 • Er en god lagspiller som vil bidra i vårt gode arbeidsmiljø            

Vi tilbyr:

 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Fordypningstid 4 timer per uke
 • Internundervisning 2 timer per uke med landets fremste fagfolk innen sitt felt
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø med en tydelig faglig og verdiorientert grunntenkning
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25