Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Psykiatri

Offentlig forvaltning

Vi ønsker oss flere leger som vil bli spesialister i psykiatri. Ønsker du å jobbe med gode kolleger og bidra inn i et godt arbeidsmiljø? Da er du den vi søker! Vi søker LIS som ønsker å starte spesialistutdanningen sin i DPS Vestfold. 

Gjennom ansettelse på DPS kan du fullføre utdanning i psykiatri i sin helhet. Vi har nå ledig to faste 100 % stillinger. Tiltredelse etter avtale. Seksjonstilhørighet vil avklares underveis i forhold til behovet.  

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 290 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 37 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster en i Larvik og en i Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og en seksjon for fellesfunksjoner- og tjenesteutvikling. Sammen er vi Norges største DPS.

Vi har ulike læringsarenaer som dekker de læringsmålene du trenger for å fullføre spesialiteten gjennom rotasjonsordninger til de ulike seksjonene. Vi har vaktfri tjeneste og arbeidstid 8-16, men ved rotasjon til akuttjeneste, der det er vakttjeneste, med for tiden 14-delt vakt.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse, og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer. 

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk sykehusavdeling.

Kvalifikasjoner:

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Aarbeider stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Interesse for å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i henhold til spesialistutdanningen
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Mulighet for å søke utdanning i ulike terapiretninger mot slutten av spesialiseringen

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.