Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering, psykiatri

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikken består av 7 avdelinger hvorav 2 er distriktspsykiatriske sentre (DPS). Klinikken har ca. 3300 ansatte og er lokalisert på flere steder i Oslo, samt på Dikemark i Asker.

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger innen døgnbehandling, akuttpsykiatri, poliklinikk samt distriktspsykiatrisk senter. De som ansettes inngår i klinikkens rotasjonsordning. Rotasjon vil som regel skje to ganger per år. Arbeidsgiver vil søke å legge til rette for rotasjon slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

Seksjon for psykosebehandlinghar 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter. 2 psykoseenheter og en lokal sikkerhetsenhet. Seksjonen tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller alvorlige atferdsproblemer. Seksjonen tilbyr også judisielle observasjoner. 

Seksjonen har ledige stillinger som lege i spesialisering innen psykiatri, fra 1.september 2022

Vi er lokalisert på Dikemark i Asker kommune.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak, utredning og behandling av pasienter
 • Journalskriving
 • Registreringer i DIPS og Metavision
 • Inngår i 9-delt vaktordning på Dikemark-området

Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon og som oppfyller kravene til å starte spesialistutdanning i Norge.
 • Søkere bør ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus). Lege uten turnus kan også vurderes.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • erfaring fra og interesse for fagområde

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt ved sykehuset blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter gjeldende overenskomst

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må legges ved søknaden i Webcruiter, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.