Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Ortopedi

Offentlig forvaltning

Det tilbys vikariat(-er) som LIS-3 innen ortopedisk kirurgi med tiltredelse 1. september 2024 eller etter avtale. 

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold er en stor ortopedisk avdeling og dekker det ortopediske behandlingstilbudet til befolkningen i Østfold og Vestby. Med unntak av avansert bekkenkirurgi og nevrokirurgi, dekker avdelingen de fleste øyeblikkelig-hjelps-funksjoner i sitt opptaksområde på rundt 300.000 innbyggere.

Avdelingen er seksjonert i fem seksjoner: seksjon for traumatologi, seksjon protese- og ryggkirurgi, seksjon for fot, barn og infeksjon, seksjon for artroskopi, samt seksjon for håndkirurgi. Det drives en utstrakt skadebehandling både ved skadepoliklinikken og ved sentraloperasjon. Den elektive virksomheten omfatter kne- og hofteproteser, ryggkirurgi, artroskopisk kirurgi samt en utstrakt virksomhet innenfor hånd- og fotkirurgi, hvor vi er landsledende. Virksomheten foregår både dagkirurgisk og på inneliggende pasienter. Den planlagte virksomheten gjøres i Moss mens øyeblikkelig hjelp betjenes på Kalnes. Den polikliniske virksomheten foregår både i Moss og på Kalnes.

Avdelingen har et tredelt vaktsjikt på Kalnes med lege i spesialisering som primærvakt, erfarne LIS og ferske spesialister i sekundærvakt, og mer erfarne spesialister i teriærvakt. Vi har tertiærvakt innenfor områdene traumatologi og rygg. Primærvaktene har et særskilt ansvar for driften i akuttmottaket, samt gjennomføring av ø-hjelpsoperasjoner og konferering med LIS-1 vakt, legevakt og andre leger utenfor sykehuset. Sekundærvaktene er med i visittarbeid, deltar i operasjonsaktiviteten og konfereres fra ortopedisk primærvakt. Tertiærvaktene er mentor for underliggende sjikt, samt de som gjør tilsyn på samarbeidende avdelinger. I tillegg foreligger det et vaktsjikt i Moss for de elektive pasientene. Det drives utstrakt forskningsaktivitet ved avdelingen, som har en egen forskningsansvarlig i 50 % stilling. Ortopedisk avdeling er godkjent utdanningsinstitusjon innen ortopedisk kirurgi. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Du må være faglig engasjert og motivert
 • Du må ha god beslutningsevne og evne til å foreta nødvendige prioriteringer i pasientbehandlingen
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid med ulike fagmiljøer vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du må være interessert i å arbeide i et dynamisk miljø
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du må være fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Du må ha evne til å løse flere oppgaver samtidig
 • Du må evne å arbeide selvstendig og i team
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk og kompetent arbeidsmiljø i et nytt akuttsykehus og et nyrenovert elektivt sykehus
 • Et akademisk miljø med stor forskningsaktivitet
 • Veiledning i utdanningsperioden
 • Faglig spennende utfordringer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_____________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.