Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering onkologi

Offentlig forvaltning

Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering innen onkologi 

Ansettelsen er knyttet til Ringerike sykehus, Medisinskavdeling, seksjon for kreft leger. Det er et 1 års vikariat  med mulighet for forlengelse.  

Vi ser etter deg som ønsker utdanning i spesialiteten onkologi.  Vi søker både deg som har erfaring innen onkologi og deg som ønsker å se om det kan være noe for deg. Du må ha gjennomført LIS 1 utdanning.  Hos oss får du raskt erfaring  med alle type kreftpasienter.  Det meste av behandlingen foregår på poliklinikk, men du vil også ha noe tjeneste ved sengepost. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere.  Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og fødeavdeling. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Sykehuset har også en avdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS), med poliklinisk virksomhet også innen onkologi.

Kreftenheten er administrativt under medisinsk avdeling. Den består av sengepost med ni plasser hvor hvor 2 er definert palliative senger, og en veldrevet poliklinikk med engasjerte og faglig dyktige leger, sykepleiere og annet medisinsk personell, med sterk kultur for service til våre kreftpasienter. Den polikliniske virksomheten er lokalisert både på Ringerike sykehus og desentralisert på HSS.  Hematologisk poliklinikk er en integrert del av virksomheten.
 
Avdelingen har 3 overleger i onkologi og  2 LIS i onkologi, samt en hematolog . Avdelingen er også tilknyttet et palliativt team. Behandling av kreftpasienter foregår i tett samarbeide med andre sykehus innen Vestre Viken, samt OUS. Vi har også felles undervisning og felles møter med de andre kreftavdelingene i Vestre Viken. Som LIS vil man jobbe for det meste på poliklinikken, men det er også noe tjeneste ved sengepost. Stillingen er for tiden uten vaktbelastning.  

Ved medisinsk avdeling på Ringerike sykehus er det mulighet for å ta del i en meget god læringsarena med interesserte og hjelpsomme kollegaer.  


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning 
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet onkologi.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er strukturert person med god evne til helhetlig tenkning
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035