Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - onkologi

Offentlig forvaltning

Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.

Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Avdelingen har ni legeseksjoner; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Den ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Avdeling for kreftbehandling har ledige vikariater for leger i spesialisering i onkologi, alle med mulighet for forlengelse. To av vikariatene har oppstart 1. november, et vikariat sannsynligvis fra 1. desember og flere ledige fra 1. januar. Varighet er 3-8 måneder. 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Må beherske skandinaviske språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement, med ønske om å være med på å utvikle faget både klinisk og akademisk
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Høyt faglig nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid innen et fagfelt i rivende utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «søk på stillingen»-knappen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.