Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering onkologi, 100% vikariat . Søkere uten LIS1-tjeneste er velkommen til å søke.

Offentlig forvaltning

Er du engasjert og liker bredde i oppgaver og utfordringer og har tenkt at onkologi er et spennende fagområde? Da er vi stedet for deg! Vi er store nok til å tilby bredde og faglige utfordringer, men ikke større enn at avdelingen er oversiktlig og gir et godt og trygt læringsmiljø. Kollegiet består av 9 erfarne kreftsykepleiere, 6 onkologer og 2 leger i spesialisering. 

Kreftavdelingen er organisert som en selvstendig seksjon under indremedisinsk avdeling. Vår hovedoppgave er poliklinisk behandling på et bredt sykdomsspekter innen onkologi. Vi behandler nær alle tumorgrupper hos voksne. Avdelingen følger opp og har tilsyn på inneliggende pasienter på kirurgiske og medisinske sengeposter. Vi samarbeider tett med palliativt team og bildeavdelingen på Hamar, og stråleenheten på Gjøvik. Vi har ukentlige tverrfaglige møter der kirurger, lungelege, patolog og onkolog er tilstede.

Sykehuset Innlandet er én utdanningsinstitusjon og har felles obligatorisk undervisning med kreftavdelingen på Gjøvik/Lillehammer. Avdelingen har inngått intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet Gjøvik for stråletjeneste og OUS for sentral tjeneste i spesialiteten.

Bli en del av Kreftavdelingen på Hamar, hvor du kan gjøre en betydningsfull forskjell i kreftpasienters liv samtidig som du utvikler deg faglig og personlig. Sammen kan vi jobbe mot en lysere fremtid for kreftomsorgen. Vi ser frem til å motta din søknad! 

Avdelingen har ett vikariat ledig for lege i spesialisering 2/3 i onkologi fra 1/3-2024 til 30/9-2024. Stillingen er tjeneste uten vakt.

Stillingen er ledig fra 01.03.2024.


Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Har gjennomført LIS1-utdanning / norsk turnustjeneste. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Veiledning, undervisning og fordypning i hht gjeldende retningslinjer
 • Et inspirerende, robust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid mellom yrkesgrupper
 • Hamar er et attraktivt bosted med gode og varierte tilbud til sine innbyggere, men har også gode pendlermuligheter med tog fra Oslo og Lillehammer
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.