Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - ØNH

Offentlig forvaltning

Spesialitet: Øre-nese-hals

Øre-nese-halsseksjon er en del av kirurgisk klinikk. Seksjonen behandler pasienter med sykdommer, skader og anomalier i øre-nese-halsområdet.
Seksjonen utreder og behandler en stor og variert pasientgruppe og inkluderer mange av de vanligste helseplagene. Vi har ca. 20 000 konsultasjoner i året.  

Vi har ledig:
100 % vikariat som lege i spesialisering 

Vi ser frem til å høre fra deg! Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Bør ha erfaring innen ØNH-faget og ha gjennomgått et minimum av basale ØNH-inngrep (ad/tons/dren).
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsevner, både ovenfor pasienter og pårørende
 • Sans for nye utfordringer
 • Forståelse og kjennskap til norsk helsevesen

Vi tilbyr:

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.