Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Nevrologi

Offentlig forvaltning

Vi har ledig utdanningsstilling i nevrologi (ved evt. ansettelse av intern søker kan det bli ledig LIS vikariat).

Som medarbeider i vår avdeling vil du oppleve en arbeidshverdag i et travelt og lærerikt fagmiljø, og bli en del av en gjeng med et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på hverandre.

Vi behandler akutt hjerneslag og annen akutt nevrologi, og ca. 90 % av innleggelsene ved nevrologisk avdeling er øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har 31 senger fordelt på 18 senger slagenhet og 13 senger generell nevrologi, samt nevrologisk poliklinikk og dagavdeling. Nevrologisk avdeling har 14 leger i spesialisering, 15 overleger, samt spesialist i klinisk nevrofysiologi. Vår slagenhet inkluderer tverrfaglig samarbeid med fast tilknyttede fysioterapeuter og ergoterapeut. Dagavdelingen har sykepleierdrevet poliklinikk med hovedfokus på MS, Parkinson og hjerneslag. Klinisk nevrofysiologisk laboratorium med egen nevrofysiolog utfører bl.a. EEG, EMG, nevrografi og evoked responses. Våre leger har god kompetanse i nevroonkologi, og samarbeider tett med OUS. Avdelingen har de siste årene hatt en betydelig økning av sin forskningsaktivitet. Vi har per dags dato to leger med PhD og tre PhD-kandidater.

Sykehuset Østfold er et nytt og moderne sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Her kan vi blant annet glede oss over et nytt digitalt PET-senter, 3-Tesla MR i tillegg til noen av Europas mest moderne IKT-systemer. 

Vi trenger deg!: Sykehuset Østfold
Fokus på teknologi i Sykehuset Østfold: Spennende teknologi i sykehuset
Sjekk ut Sykehuset Østfolds podkast: "Folk & Fag"- Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til god kommunikasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å tåle hyppige, travle vakter
 • God til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt sosialt og faglig miljø med dyktige medarbeidere på alle nivåer
 • Lege i spesialisering 3 stilling (innen nevrologi)
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Organisert veiledning og supervisjon
 • Opplæringsperiode på minimum 2 uker, samt fadderordning

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.