Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering, medisinsk genetikk

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) består av Seksjon for klinisk genetikk, Seksjon for arvelig kreft, Seksjon for laboratoriediagnostikk, Seksjon for kvalitet og Seksjon for forskning og utvikling.

Vi har ledig to vikariater i 100 % stilling som lege i spesialisering i medisinsk genetikk (evt. med mulighet til forlengelse). Det første vikariatet har startdato så raskt som mulig og varer til 31.12.2023. Det andre har startdato 1.4.2023 og varighet ett år. Ved andre interne omrokkeringer i avdelingen kan de bli ledig et tredje vikariat.

Hele spesialiseringen i medisinsk genetikk kan gjennomføres i avdelingen. Avdelingen er ansvarlig for klinisk og laboratoriemessig genetisk utredning og behandling av pasienter og familier med genetisk sykdom i Helseregion Sør-Øst. Den kliniske virksomheten foregår på Rikshospitalet/Forskningsveien 2B, og laboratorievirksomheten er lokalisert til Ullevål sykehus.

Hovedoppgavene innenfor klinisk genetikk er prenatal genetikk, arbeid med arvelig kreft og generell klinisk genetikk inkludert syndromdiagnostikk. Innen laboratoriediagnostikk tar man hånd om laboratoriets medisinske problemstillinger opp mot de samme pasientgruppene. Vi har et utstrakt samarbeid med Norwegian Consortium for Sequencing (NorSeq; norseq.org) som er lokalisert i tilstøtende lokaler til laboratoriet ved Ullevål sykehus. Vi samarbeider også med medisinsk genetiske miljøer i inn- og utland som driver klinisk/diagnostisk arbeid og forskning.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utredning og behandling av pasienter med genetiske tilstander (klinisk genetikk, laboratoriediagnostikk)
 • Delta i LIS-undervisning, undervise/formidle til andre kollegaer, andre samarbeidspartnere og pasienter/familier

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må beherske skandinavisk språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge. 
 • Doktorgrad er ønskelig, men ikke påkrevet.

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • er strukturert og systematisk
 • er fleksibel i forhold til endrede arbeidsforhold i en organisasjon i endring
 • kan arbeide selvstendig og har god kjennskap til fagfeltet medisinsk genetikk
 • interesse for forskning

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • en utfordrende og selvstendig jobb
 • en stor instrumentpark i teknologisk front
 • et miljø med bred kompetanse og høyt faglig nivå
 • hyggelig arbeidsmiljø
 • du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag