Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering (lungesykdommer)

Offentlig forvaltning

Vikariat for lege i spesialisering i spesialiteten lungesykdommer er ledig fra 20.07.22- 14.03.23, med mulighet for forlengelse.

Lungemedisinsk avdeling har sengepost, poliklinikk og diagnosestasjon. Avdelingen har velutstyrt respirasjonsfysiolgisk laboratorium og eget røntgenlaboratorium. Kreftutredning, utredning av interstitielle lungesykdommer og obstruktive lungesykdommer er en viktig del av virksomheten. Avdelingen utreder søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og gir behandling med NIV (non invasiv ventilasjon). Det foregår en betydelig allergologisk virksomhet. Avdelingen har landsfunksjon for CF (cystisk fibrose). Avdelingen har en betydelig lungemedisinsk forskningsvirksomhet. LIS- legene roterer mellom seksjonene og får en variert tjeneste i avdelingen.
Lungemedisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk.

Avdelingen søker LIS i vikariat i det aktuelle tidsrommet.

Søker må angi hvor mye tjeneste og hvilke kurs som mangler før krav til spesialiteten lungemedisin er oppfylt.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver:

 • Den kliniske tjeneste vil inkludere vakter i Medisinsk klinikk, og dessuten arbeid i rotasjon på avdelingens seksjoner, inkl. deltagelse i relevante prosedyrer.
 • Deltar i internundervisning.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Arbeidserfaring innen respirasjonsfysiologi, interstitielle lungesykdommer, erfaring med cystisk fibrose og behandling av pasienter med behov for Niv vektlegges. En viss erfaring i utredning og behandling av allergi er ønskelig.
 • Erfaring innen avdelingens fagområder og forskning vil bli vektlagt.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig
 • Arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Avdelingen er fullt ut godkjent som utdanningsinstitusjon, og tjenesten gir grunnlag for spesialiteten indremedisin og lungemedisin.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.