Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi

Offentlig forvaltning

Nevrologisk avdeling har 8 seksjoner samt forskningsenhet og består av seksjonene generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevrorehabilitering, poliklinikk og klinisk nevrofysiologi, samt enhet for nevropsykologi og enhet for forskning og utvikling. Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert og helhetlig utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.

Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling, og tidlig implementering av nye behandlingstilbud. Arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidrar til godt arbeidsmiljø og god ivaretakelse av pasientene. Avdelingen ser det som strategisk viktig å utvikle forskningsprosjekter ved seksjonen. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonell.

Avdelingen har nå ledig 1 års vikariat som lege i spesialisering i nevrologi, med mulighet for forlengelse og snarlig oppstart.

Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
Alle søkere må søke elektronisk, og søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.
Attester fra tidligere arbeidsforhold, CV med minst to relevante referanser og ev. publikasjonsliste vedlegges søknaden.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søker må være vaktkompetent
 • Relevant yrkeserfaring prioriteres, erfaring med trombolyse og kunnskap om trombektomi er en fordel 
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Takle en travel arbeidshverdag
 • Fleksibilitet og innsatsvilje
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Evne til og interesse for kommunikasjon mellom behandler, pasient og pårørende
 • Interesse for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et stort pasientvolum med mulighet for å opparbeide erfaring både med vanlige og mer sjeldne nevrologiske tilstander
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning, veiledning og supervisjon
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Gode velferdstilbud, og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud