Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi

Offentlig forvaltning

Nevrologisk avdeling har 8 seksjoner samt forskningsenhet og består av seksjonene generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevrorehabilitering, poliklinikk og klinisk nevrofysiologi, samt enhet for nevropsykologi og enhet for forskning og utvikling. Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert og helhetlig utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.

Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling, og tidlig implementering av nye behandlingstilbud. Arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidrar til godt arbeidsmiljø og god ivaretakelse av pasientene. Avdelingen ser det som strategisk viktig å utvikle forskningsprosjekter ved seksjonen.

Avdelingen har nå ledig 6 måneders vikariat som lege i spesialisering i nevrologi, med mulighet for forlengelse. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonell.

Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
Alle søkere må søke elektronisk, og søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.
Attester fra tidligere arbeidsforhold, CV med minst to relevante referanser og ev. publikasjonsliste vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen inngår i 22-delt turnus med tilstedevakt for LIS. Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av nevrologiske tilstander gjennom vaktarbeid, sengepostarbeid og arbeid i poliklinikk/dagenhet
 • Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatoriske interne og eksterne kurs, og hver LIS får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon
 • Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden Medisinsk divisjon, Nevroklinikken

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1-utdanning eller tilsvarende
 • Søker må være vaktkompetent
 • Relevant yrkeserfaring prioriteres
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Takle en travel arbeidshverdag
 • Fleksibilitet og innsatsvilje
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Evne til og interesse for kommunikasjon mellom behandler, pasient og pårørende
 • Interesse for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et stort pasientvolum med mulighet for å opparbeide erfaring både med vanlige og mer sjeldne nevrologiske tilstander
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning, veiledning og supervisjon
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Gode velferdstilbud, og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud