Lege I spesialisering (LIS)

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Medisinsk avdeling har vi nå ledig LIS-stillinger i engasjement for å bemanne opp i en begrenset periode. Stillingene er 100 prosent engasjementer i 3 måneder.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og behandling av de fleste indremedisinske problemstillinger.
 • Posttjeneste.
 • Poliklinikk.
 • Delta i avdelingsundervisning og utdanning.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde.
 • Faglig engasjement.
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning via KLP.
 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.