Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering LIS 3 innen gastroenterologisk kirurgi

Offentlig forvaltning

Vil du bli gastrokirurg?  

Ønsker du deg ferdigheter innen gastroenterologisk kirurgi? Ønsker du å delta i kliniske forskningsprosjekter og forbedringsarbeid?

Trives du med å løse akutte problemstillinger for pasientene?


Det er ledig 1 vikariat med mulighet for forlengelse som LIS 3 i gastroenterologisk kirurgi i 12 mnd med stor mulighet for forlengelse. 

Klinikk kirurgi har ikke en egen generell kirurgisk seksjon, men generell kirurgi håndteres innenfor de tre fagområdene gastro, uro og kar. 

Seksjonen er lokalisert i Tønsberg og det primære opptaksområdet er befolkningen i Vestfold på ca. 240 000 personer. Kirurgisk klinikk har en omfattende laparoskopisk virksomhet og er involvert i flere kliniske forskningsprosjekter og forbedringsarbeid. Sykehuset startet i 2018 med robotassistert kirurgi, som i dag utgjør hovedbehandling for rektumcancer-kirurgi, i tillegg til avansert brokkirurgi. Nytt akuttsenter åpnet høsten 2021, og samtidig ny sengepost. 

Gastrokirurgisk avdeling som LIS 2 og 3 er tilknyttet, har stor aktivitet innen akuttkirurgi, kreftkirurgi og dagkirurgi. Vi har to vaktlinjer hvor det til sammen er 17 LIS, fordelt på 9 LIS 3 og 8 LIS 2 stillinger. Som LIS 3 vil man være teamleder for traumeteamet, og ha ansvar for koordinering og operasjon av øhjelpskirurgi sammen med respektive bakvakter. Elektivt tilby vi strukturert opplæring og kompetansebygging i tett samarbeid med avdelingens overleger. Vi har prosjekt gående om å få LIS inn på robot både robot øvre og robot nedre i tillegg deltar LIS 3 gastro i bariatrisk kirurgi, colon kirurgi og dagkirurgi. Dette utgjør en 5 delt gastro LIS 3, hvor man roterer innen de forsskjellige områdene for å sikre kompetanse og utviiklingsplan for LIS legen.   

Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av LIS 1 og 2 og medisinstudenter. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke hos oss.

Ansettelsesdato beskrevet under, eller etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Gjennomført LIS1 tjeneste og Cand.med.
 • For LIS 3 stillingen må søker ha flere års kirurgisk erfaring og det er en stor fordel om søker har gjennomgått ATLS (avansert traumekurs for leger)
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søke må beherske norsk (skandinavisk språk muntlig og skriftlig) for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Forskningskompetanse vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og beslutningskompetent
 • Trives med høyt tempo og raske skifter
 • Gode samarbeidsevner og selvstendighet
 • Sans for nye utfordringer
 • God kommunikasjon med pasienter og evne til å samarbeide med både egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • Personlig egnet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø med fokus på fag og fagutvikling
 • Akuttmottaket vårt er i nytt bygg fra november 2021
 • Sentral beliggenhet nær kollektiv kommunikasjon
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.