Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering (LIS 3) 100 % fast

Offentlig forvaltning

BUP Innlandet består av flere polikliniske enheter i de ulike byene. Det er også 4 døgnenheter, hvor 2 av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad.
Dette er BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling.  Det er ledig 100 % fast stilling som Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Akuttenhet.

BUP Akuttenhet er en 7 døgns enhet, og den eneste akuttenheten i BUP Innlandet. Akuttenheten har 8 sengeplasser, og kan ta imot ungdommer hele døgnet. Enheten har ingen eksusjonskriterier i forhold til diagnose, og har også fokus på familiearbeid og pårørendearbeid.

Det jobbes tverrfaglig i enheten og de ansatte har ulik faglig utdanningsbakgrunn bestående av overlege, psykologspesialister, psykolog, LIS-lege, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeut og pedagoger. Det arbeides tverrfaglig og teambasert omkring alle de innlagte.

BUP Utrednings- og behandlingsenhet er en 5 døgns enhet som tar imot ungdommer fra hele Innlandet. Alle pasientene søkes inn fra de ulike poliklinikkene, og det er også på denne enheten fokus på familiearbeid. Som LIS lege ansatt ved BUP døgn på Sanderud vil man kunne bistå begge enhetene med ulike legeoppgaver, med veiledning fra overlege.

Det er mulig å søke hvis du venter på LIS1.


Den som tilbys stillingen må kunne framlegge tilfredsstillende politiattest iht. Helsepersonellovens §20a.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent gjennomført turnus og ønske om å bli psykiater innenfor barn - og ungdomspsykiatri
 • Må beherske norsk (evt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring fra psykiatri og/eller arbeid med barn og familier

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet i forhold til en variert og travel hverdag
 • God samarbeidskompetanse, både med pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Ansvarlig og selvstendig, evne til å strukturere egen arbeidsdag, sikre fortløpende journaldokumentasjon
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som spenner seg over et vidt spekter
 • Utdanningsstillinger for leger i spesialisering (LIS) i et mangfoldig og lærerikt arbeidsmiljø
 • Det er etablert et rotasjonssystem internt i Sykehuset Innlandet for å sikre LIS fortløpende å kunne innfri de nødvendige krav til praksis, læringsmål, veiledning og kursing med tanke på spesialiteten.
 • Den som blir tilsett som LIS, vil få veiledning av erfaren overlege og delta i avdelingen sitt regulære utdanningsprogram. Forholdene blir lagt til rette for deltaking på undervisning og nødvendige kurs.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.