Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - LIS 2/3 Geriatri, Geriatrisk avdeling

Offentlig forvaltning

Geriatrisk avdeling består av Seksjon for Akuttgeriatri, Seksjon for poliklinikk, dagbehandling og rehabilitering og Hukommelsespoliklinikk. Det er omfattende forskningsvirksomhet, særlig knyttet til demens, delirium, skrøpelighet/frailty og polyfarmasi. Virksomheten er dels på Aker og dels på Ullevål. Våre LIS arbeider dessuten en del av tiden ved Seksjon for hjerneslag ved Nevrologisk avdeling, som ledd i geriatrispesialiseringen.

Vikariater med mulighet for forlengelse.

1. 24.07.2023 - 23.07.2024

2. 01.09.2023 - 31.08.2024

3. 01.09.2023 - 03.03.2024

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

  • Avdelingen søker engasjerte og motiverte leger med ønske om spesialisering i geriatri
  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge 
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

Vikariater med mulighet for forlengelse.
1. 24.07.2023 - 23.07.2024
2. 01.09.2023 - 31.08.2024
3. 01.09.2023 - 03.03.2024

To referanser bes oppgitt i søknaden.
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.