Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering (LIS) 100 % fast

Offentlig forvaltning

BUP Innlandet består av fem polikliniske enheter lokalisert i ulike byer i Innlandet. Det er også 4 døgnenheter, hvor 2 av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad (BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling). Det er ledig en 100 % fast stilling som Lege i spesialisering (LIS) i barne- og ungdomspsykiatri tilknyttet poliklinikken på Hamar. I løpet av praksistiden og rotasjonsordningen for LIS-leger, vil man underveis også ha arbeidspraksis ved BUP døgnenhet, voksenpsykiatri og pediatri for å dekke læringsmålene for å bli barne- og ungdomspsykiater.  

BUP poliklinikk på Hamar betjener per i dag kommunene Hamar, Ringsaker og Stange med til sammen ca 83 000 innbyggere. Vi holder til i flotte lokaler sentralt i Hamar. Klinikken består i dag av rundt 40 stillinger totalt. Poliklinikken er inndelt i 5 funksjonsdelte team, hvor det ligger godt til rette for faglig og metodemessig læring innen ulike lidelseskategorier på de ulike teamene. Vi har et godt etablert legemiljø hvor vi i skrivende stund har fire overleger tilknyttet BUP Hamar og LIS-leger som er i ulike stadier av spesialiseringsløpet. I tillegg samarbeider man tverrfaglig i team med erfarne og dyktige kollegaer som bl.a. psykologer/psykologspesialister, pedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere og helsesekretærer. Det er et godt samarbeid  med den kommunale førstelinjen og fastlegene for å finne den beste formen for samarbeid mellom kommunale instanser og spesialisthelsetjeneste/BUP. 

Som LIS-lege i BUP Innlandet vil vi kunne bistå leger i spesialisering med intern rotasjon til de andre praksisstedene man trenger i løpet av spesialiseringen til å bli barne- og ungdomspsykiater, slik at man får de øvrige praksiskrav og læringsmål dekket gjennom ulike enheter i Sykehuset Innlandet.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge tilfredsstillende politiattest iht Helsepersonellovens §20a.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk (evt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring fra psykiatri og/eller arbeid med barn og familier

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet i forhold til en variert og travel hverdag
 • Interesse for arbeid med barn, ungdom og psykisk helse
 • God samarbeidskompetanse, både med pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Ansvarlig og selvstendig, evne til å strukturere egen arbeidsdag, sikre fortløpende journaldokumentasjon
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver som spenner seg over et vidt spekter
 • Utdanningsstillinger for leger i spesialisering (LIS) i et mangfoldig og lærerikt arbeidsmiljø
 • Det er etablert et rotasjonssystem internt i Sykehuset Innlandet for å sikre LIS fortløpende å kunne innfri de nødvendige krav til praksis, læringsmål, veiledning og kursing med tanke på spesialiteten.
 • Den som blir tilsatt som LIS, vil få veiledning av erfaren overlege og delta i avdelingen sitt regulære utdanningsprogram. Forholdene blir lagt til rette for deltaking på undervisning og nødvendige kurs.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.