Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste - 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter lege i spesialisering eller lege uten turnustjeneste. Snarlig tiltredelse med varighet frem til 31.08.2023.

Nevrologisk seksjon er en del Avdeling for Nevrologi og Habilitering i Medisinsk klinikk, og har en sengepost med 17 senger, hvorav 10 er organisert som egen slagenhet. Seksjonen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for Vestfold. Seksjonen har 11-delt bakvakt for overleger, og 9-delt tilstedevakt for LIS. Årlig legges det inn over 2800 pasienter, hovedsakelig som akutte innleggelser. Dagenheten behandler over 1300 pasienter og poliklinikken har rundt 10.000 konsultasjoner årlig. Det føres også aktiv tilsynsvirksomhet ved øvrige avdelinger på sykehuset, og sykehuset har også høy aktivitet i nytt moderne akuttsenter. Nevrologisk seksjon har også tilknyttet nevrofysiologisk lab med EEG og nevrografi, og moderne utstyr for kontroll av DBS og ultralyd doppler halskar.

Nevrologisk seksjon er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i nevrologi.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Vaktarbeid
 • Postarbeid sammen med overlege
 • Drift av dagenhet

Kvalifikasjoner:

 • Avlagt medisinsk embetseksamen
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Gjerne relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege med autorisasjon
 • Gjerne erfaring med DIPS og metavision
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert og gode samarbeidsevner
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet tillegges vekt 

Vi tilbyr:

 • Det vil bli gitt grundig opplæring før tiltredelse i vaktarbeid
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter, både på fjellet og ved sjøen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.