Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering/lege uten turnus

Offentlig forvaltning

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og  døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen og vi har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. ARA har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.
I ARA tilbyr vi fullverdige legetjenester med spesialist i front, samtidig som alle forventninger til spesialistutdanning blir ivaretatt. ARA tilbyr et komplett spesialistløp til spesialiteten rus - og avhengighetsmedisin og organiserer rotasjon mellom tjenestesteder.

Avdelingen er lokalisert ved sykehusene Aker, Gaustad, Ullevål og ved OUS Mortensrud.

Vi har ledige vikariater av ulik varighet for leger som ønsker å spesialisere seg i rus og avhengighets medisin/ LIS3. Leger uten turnus kan også søke. 
Vikariater med tiltredelse snarest og med muligheter for forlengelse. 

Det gjøres fortløpende ansettelser. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme et best mulig pasientforløp
 • Stillingen inngår i gjeldende vaktordning
 • Arbeidet er organisert i team og vi ønsker at du skal være med å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, seksjonen og avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Søkere må tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanning i Norge
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Det vil legges stor vekt på din personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig
 • Leger uten turnus er velkomne til å søke

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse og engasjement for fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vil bli lagt vekt på
 • Du har god arbeidskapasitet og er strukturert   
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Spennende og utviklende oppgaver med dedikerte kollegaer i et positivt og godt tverrfaglig læringsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Veiledning og drøfting i tverrfaglige team
 • Det kan bli mulighet for forlengelse i vikariatene

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.