Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Indremedisin

Offentlig forvaltning

Det utlyses fast stilling som LIS indremedisin

Sykehuset i Vestfold satser nå sterkt på et robust LIS-miljø. Å tilby faste stillinger for forutsigbarhet i arbeidslivet er en av tiltakene våre. Denne utlysningen retter seg til deg som ønsker seg til et sykehus som satser på å utvikle en god utdannelse av LIS i de indremedisinske spesialitetene. 

Det rekrutteres til LIS-løp indremedisin. Denne stillingstypen er bundet til LIS2 og LIS3 løp i indremedisin og er i tillegg rekrutterende til LIS3 i de andre indremedisinske spesialitetene når slike blir ledige hos oss. Du vil med dette også få muligheten til å gjennomføre dobbeltspesialitet hos oss.

Vårt fokus på et godt arbeids- og læringsmiljø er sterkt. Vi vet at det er utfordrende å starte på en ny og ukjent arbeidsplass. Vi har derfor en fadderordning og et godt sammensatt introduksjonsprogram med kompetanseplan. Dette sikrer at du kommer raskt inn i rutinene og at du alltid har noen du kan spørre om store og små ting. Ta gjerne kontakt med en av LIS-legene som er oppgitt som kontaktperson for mer info.

Sykehuset i Vestfolds opptaksområde tilsvarer hele Vestfolds befolkning, ca. 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av Indremedisinsk, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. Til sammen har Indremedisinsk avdeling og Senter for kreft og blodsykdommer alle læringsarenaer som er nødvendig for å oppnå nødvendige læringsmål i LIS 2 indremedisin, og den indremedisinske delen av LIS onkologi.

Sykehuset har et helt nytt akuttsenter med alle moderne fasiliteter. Avdelingen har et engasjerende arbeidsmiljø, flere forskningsaktive miljøer og fokus på kompetanseheving ved blant annet mye bruk av simuleringstrening. Den avtalte arbeidsplanen for LIS 2/3 har faste fordypningsdager. Det er innført liberofunksjon i rullerende arbeidsplaner slik at fordypningsdager i størst mulig grad beholdes ved akutt sykdom blant ansatte, noe som skaper forutsigbarhet i utdanningen og hverdagen. 

Som LIS 2/3 vil du få gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Det er systematisk rotasjonspraksis til nødvendige seksjoner for å oppfylle læringsmål i egen spesialitet, og du får i vaktarbeidet erfaring med et bredt spekter av medisinske pasienter. LIS 2/3 deltar for tiden i en av tre 10-delte vaktlinjer. Disse vaktlinjene har primæransvar i akuttsenteret, på sengeposter eller medisinsk overvåkningsenhet. Vaktlinjene bemannes etter kompetanse og erfaring. LIS har tilstedevakt hele døgnet og støttes av et bredt spekter av bakvakter med utrykningsplikt, samtidig som LIS 2/3 har supervisjonsansvar i vakt for LIS 1 med tilstedevakt.

Stillingen vil være tilknyttet generell indremedisin uten tilhørighet til fast fagområde/seksjon og tjeneste vil være rettet mot læringsaktiviteter for å oppfylle læringsmål enten i Felles Indremedisinsk Modul (FIM2) eller læringsmål i spesialisering i onkologi avhengig av behovet til den enkelte LIS. Etter hvert vil det, som beskrevet, være mulighet for å søke seg over i grenspesialisering.

Vi søker deg som er engasjert i ditt arbeid og kolleger, og ønsker å delta i videreutviklingen av din egen arbeidsplass.

Oppstart snarlig eller septemer 2023. Søknader blir vurdert fortløpende.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen

Personlige egenskaper:

 • Håndterer høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Erfaring og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • God oppfølging og veiledning. Vi har en fadderordning for nye ansatte og kompetanseplaner som sikrer at du vet hva som forventes av deg.
 • Allsidig tjeneste
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.