Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - indremedisin

Offentlig forvaltning

Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord, er et lokalsykehus bestående av medisinsk avdeling, kirurgisk / ortopedisk / gynekologisk avdeling og fødeavdeling. Vi har også en intensiv enhet med 5 senger.

Vi har ledig 2 til 3 faste 100 % stillinger for lege i spesialisering i spesialiteten indremedisin. Det vil også kunne bli ledige vikariater, med mulighet for forlengelse av disse. 

Det er krav om at søkere må ha gjennomført og fått godkjent LIS1 tjeneste. Søkere uten gjennomført og godkjent LIS1 tjeneste, vil ikke komme i betraktning til de faste stillingene eller evt. vikariater.

SSHF har avtale med OUS om gr. 1 tjeneste.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester, arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet Sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Som lege i spesialisering i medisinsk avdeling Flekkefjord, får du mulighet for et tett samarbeid med overlege bedside, med mulighet for å lære en rekke prosedyrer, blant annet ultralyd av hjerte, abdomen og underekstremiteter, tapping av pleura og acitesvæske, spinalpunksjon og beimargsbiopsi. Det gjennomføres regelmessig simulasjoner av akutt medisinske tilstander (hjerte- og respirasjonsstans, trombolyse, sepsis med mer), i regi av akuttmottaket.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gjennomført og godkjent LIS1 tjeneste.

Personlige egenskaper:

  • Som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling må du kunne arbeide selvstendig, være ansvarsbevisst, fleksibel, pasientorientert, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, ha stor arbeidskapasitet og arbeide effektivt.

Vi tilbyr:

  • Vi tilbyr et godt og lærende arbeidsmiljø, med gode utviklingsmuligheter og spennende arbeidsoppgaver.