Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering ID NR 12016

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 24 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Ved indremedisinsk avdeling på Tynset sjukehus har vi en ledig 100 % utdanningsstilling i spesialiteten generell indremedisin, LIS2 ID NR 12016. Tjenestetiden på Tynset vil være 18-24 måneder og avtale for videre spesialisering gjøres ved oppstart. Tjenestetiden på Tynset inngår i et helhetlig utdanningsløp hvor resten av spesialiseringen, inklusiv LIS3-indremedisin, vil foregå ved andre divisjoner i Sykehuset Innlandet HF.»  Læringsmål som skal oppnås i løpet av tjenestetiden er beskrevet i individuell utdanningsplan.

Tiltredelse 01.09.2023

Kvalifikasjoner:

 •  Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Den som tilsettes må delta i supervisjon og undervisning av LIS 1 og medisinske studenter
 • Søkere må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Ønsker 2 stk referanser - siste referanse fra siste arbeidsgiver
 • kopi av relevant utdanning ønsker vedlagt søknaden 

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Veiledning 
 • Fleksibel arbeidstid. Vi kan tilpasse turnus med vakt og avspaseringsfri
 • Gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk ko0mpetanse
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette