Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering i hjertesykdommer

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Hjertemedisinsk avdeling i Medisinsk Klinikk, OUS Ullevål, har ledig 2 faste stillinger for leger i spesialisering i hjertesykdommer fra 1.3.24.

Avdelingen består av Hjertemed overvåking og intensiv (13 senger), en sengepost med postoperative senger for TAVI-pasienter (30 senger), et Ekkosenter, et PM/ICD senter, FOU seksjon og hjertemedisinsk poliklinikk.  Avdelingen er en av de største sentra i Norge for primær PCI for STEMI  (ca 800 STEMI -PCI  hvert år), og det største senter i Norge for PM og ICD implantasjoner.

Attester, tjenestebevis og eventuelle bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningen del 1
 • Interesse for og  kompetanse innen fagfeltet hjertesykdommer svarende til LIS 2 læringsmål. 
 • Forskningserfaring og forskningskompetanse, ev. doktorgrad, vil vektlegges.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Høy arbeidsmoral og evne til å jobbe et sted med høyt arbeidstempo.
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Standard betingelser i utdanningsstilling.
 • Godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.
 • Klinisk avdeling med bredt pasientgrunnlag og betydelig utdannings- og forskningsaktivitet.
 • For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift.