Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering i fast stilling

Offentlig forvaltning

Ønsker du å spesialisere deg innenfor rus- og avhengighetsmedisin?

ARA Ahus er en av landets største avdelinger for behandling av rus- og avhengighetslidelser, med opp mot 250 årsverk totalt. Avdelingen (i samarbeid med divisjon psykisk helsevern) godkjent for hele spesialiseringsløpet for rus- og avhengighetsmedisin. Som LIS deltar du i avdelingens rotasjonsordning for å få gjennomført hele spesialiseringsløpet.

Avdelingen består av 9 kliniske seksjoner, fordelt på 5 poliklinikker (lokalisert på hhv. Kongsvinger, Jessheim, Lillestrøm, Grorud og Ski) og 4 døgnenheter (lokalisert på hhv Årnes, Lillestrøm, Nordbyhagen og Ski). Alle våre seksjoner er tverrfaglig sammensatt og utfører tjenester iht krav og forventninger i tverrfaglig spesialisert behandling ved avhengighetslidelser (TSB). Poliklinikkene i ARA har bred kompetansesammensetning og et bredt tjenestetilbud. Våre døgnenheter tilbyr tjenester innenfor elektiv avrusning (Klosteret døgn og Follo døgn), TSB døgn (Elvestad), ROP-lidelser (Follo døgn), tvungen tilbakeholdelse etter HOL §10-2 (ARA Nordbyhagen) og akutt TSB, poliklinikk og døgn (ARA Nordbyhagen). 

Avdelingen er opptatt av kvalitet i tjenestene, og har utarbeidet en serviceerklæring til våre pasienter. Serviceerklæringen beskriver det vi mener er viktige verdier og prinsipper for god pasientbehandling, og er grunnmuren i vår tjenesteutførelse og vår kontinuerlige tjenesteforbedring.

Avdelingen er i gang med å bygge opp et miljø for klinikknær forskning innenfor vårt fagområde. Vi har tett samarbeid med sentrale forskningsmiljøer i egen divisjon. Avdelingen har etablert et forskningsutvalg som skal bidra til å fasilitere forskningsaktiviteten vår. Det legges til rette for at alle ansatte i organisasjonen skal kunne ha mulighet til å engasjere seg i forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter. 

Alle våre tjenestesteder har både overlege- og LIS-stilling(er). LIS deltar i en rulleringsordning hvor vi 2 ganger pr. år legger til rette for tjeneste på ulike tjenestesteder, slik at alle læringsmål i spesialiteten rus og avhengighetsmedisin kan oppnås så raskt som mulig. De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på avdelingsnivå, men vil ha sine arbeidssteder på ulike seksjoner.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Vi har tre ledige faste stillinger. Den ene er på Kongsvinger poliklinikk og andre Groruddalen poliklinikk.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.
 • Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Søker må ha førerkort. 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker medarbeidere som både kan være strukturerte og fleksible.
 • Vi ønsker et positivt engasjement, gjennomføringsevne og innsatsvilje. Evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner er nødvendig.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt.
 • De som ansettes må være lagspillere og bidra til et godt arbeidsmiljø, og må ha interesse for utviklingsarbeid (fag, tjenester og pasientsikkerhet).

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeids- og læringsmiljø, inkl. tett samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor fagfeltet.
 • Veiledning og supervisjon, undervisning, samt mulighet for deltagelse i forsknings- og kvalitetsforbedringsarbeid.
 • Rulleringsordning slik at alle læringsmål i spesialiseringsløpet kan oppnås.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.