Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Gyn-/fødeavdeling - Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF

Offentlig forvaltning

Gyn-/føde-/barselavdelingen består av felles føde- /barsel- og gynekologisk avdeling, gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk og pasienthotell.
Ved avdelingen forløses gravide fra uke 35. Det er ca. 550 fødsler i året. Avdelingen har høy operativ aktivitet. Vi er en allsidig avdeling med god mulighet for å følge opp pasienter. Vi har et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid mellom de ulike faggruppene på avdelingen. Vi legger stor vekt på undervisning. 

Ved gyn-/fødeavdelingen er det ledig stilling for lege i spesialisering:

100% fast stilling. Tiltredelse 01.09.2022.
Hvis internt opprykk vil det bli ledig et vikariat på 100%

Vennligst oppgi minst to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Visitt gynekologisk avdeling.
 • Dagvakt og visitt føde-/barselavdeling,
 • Poliklinikk,
 • Operasjon.
 • Vaktordning: 6 delt hjemmevakt for overleger, 5 delt tilstedevakt for LIS.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søker forutsettes å ha fullført LIS1-tjeneste.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Personlig egnet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning (KLP).