Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Offentlig forvaltning

Vi søker DEG som ønsker å lære mer om fødselshjelp og kvinnesykdommer   

Vi har 1 ledig fast stilling om Lege i spesialisering. Ved internt opprykk, blir det ledig vikariat. Oppstart etter avtale. Leger som fullfører LIS1 31.08.2024 kan også søke.

Kvinneklinikken er landets 6. største og har virksomhet på 2 steder, i Moss og på Kalnes. Hovedaktiviteten er på Kalnes. I Moss er det dagkirurgi og deler av gynekologisk poliklinikk.

Ved Sykehuset Østfold er det cirka 2 900 fødsler årlig.  Pasientene kommer hovedsakelig fra Østfold (inkl. Ås, Vestby, Frogn).  Kvinneklinikken er organisert med to fødeavdelinger, en normalenhet med tilhørende barselrom og en for risikofødende. Det er til sammen 9 fødestuer og 28 barselrom. Observasjonsposten for gravide med 9 senger er tilknyttet fødeseksjonen som håndterer risikofødende. Kvinneklinikken har egen gynekologisk seksjon med 9 senger. All døgnaktiviteten til kvinneklinikken er i samme etasje, og fødestuene ligger i kort avstand til operasjonsavdelingen og nyfødtintensiv avdeling. 

Den polikliniske virksomheten vår utgjør omtrent 26 500 konsultasjoner årlig. Poliklinikken består av fødepoliklinikk, barselpoliklinikk, urodynamisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk og akutt føde/gyn poliklinikk.
 
Vi har stor elektiv operasjonsvirksomhet med operasjonsteam hver dag på Kalnes og 4 dager per uke ved dagkirurgen i Moss. Vi utfører i tillegg mindre gynekologiske inngrep på egen poliklinisk operasjonsstue på vår gynekologiske poliklinikk i Moss. I 2020 startet vi med robotassistert kirurgi.
 
Vi ønsker oss dedikerte søkere og kan tilby et godt faglig miljø, aktiv forskningsgruppe, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag.
Vi tar din utdannelse på alvor og legger til rette for god introduksjon og opplæring i klinikken. Vår utdanningsansvarlige overlege og seksjonsleder for LIS har som formål  å sikre at du får en god faglig progresjon.

Det er for tiden 9-delt vaktordning med 3 lege sjikt tilstede (primærvakt, sekundærvakt og tertiærvakt).  Hele spesialiseringen innen fødselshjelp og kvinnesykdommer kan gjennomføres ved vår klinikk.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1
 • Relevant erfaring og kompetanse fra arbeid innenfor fagfeltet er en fordel, men ikke et krav
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Søker må være positiv og mestre endringer i en travel hverdag

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling.
 • Gode samarbeidsevner både med egne og andre faggrupper, samt evne til å jobbe effektivt i team.
 • Fleksibilitet, arbeidsglede og ansvarsbevissthet.
 • Evne til å jobbe under høyt arbeidspress.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

__________________________________________________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.