Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Offentlig forvaltning

Vi utlyser nå fire stillinger ved seksjon for leger i spesialisering ved gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus HF (OUS):

- Fast stilling med ønsket tiltredelse 15.08.22
- Fast stilling med ønsket tiltredelse 01.09.22
- Vikariat i perioden 01.09.22 - 31.08.23
- Vikariat i perioden 29.08.22 - 31.05.23

Søker må derfor presisere i sin søknad om det søkes på både fast stilling og vikariat, eller bare en av delene. Vikariatene er med mulighet for forlengelse. Ved interne ansettelser vil det kunne bli ytterligere ledige vikariater av kortere varighet. Stillingene inngår i den til enhver tids gjeldende vaktordning.

Tjenestestedene er Avdeling for gynekologi, fødselshjelp og gynekologisk kreft på Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet i 6 mnd. rotasjoner. Rotasjonene bestemmes i henhold til avdelingens utdanningsplan, avdelingenes behov og søkeres kompetanse.

2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Personlig egnethet vektlegges i stor grad. Søknadene vil bli vurdert etter kvalifikasjonsprinsippet.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk, sengepost og operasjonsstue.
 • Vaktarbeid på Kvinneklinikken OUS må påregnes.
 • Deltakelse i klinikkens internundervisning.
 • Eventuell deltakelse i kliniske forsknings- og kvalitetsprosjekter.      

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha fullført LiS del 1/turnustjeneste. Dokumentasjon av at alle læringsmål er utført må dokumenteres i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier. Dette skal vedlegges søknaden sammen med bekreftelse på norsk autorisasjon.
 • Søkere må ha fullført minimum 1 år av LIS 2 innen spesialiteten Fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling.
 • Gode samarbeidsevner både med egne og andre faggrupper, samt evne til å jobbe effektivt i team.
 • Fleksibilitet, arbeidsglede og ansvarsbevissthet.
 • Evne til å jobbe under høyt arbeidspress.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Medlemstap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn