Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering, fast stilling

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». 

Det er fra 01.09.24 ledig fast stilling som lege i spesialisering i radiologi.

Radiologi i OUS er samlet i en felles Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Klinikken har tre LIS-enheter for radiologi lokalisert til henholdsvis Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Ved intern tilsetting kan vikariat bli ledig ved denne eller en annen LIS-enhet i klinikken.

Virksomhetsområdet er onkologisk radiologi som støtter den kliniske virksomheten ved Radiumhospitalet, inkludert utprøvende behandling og bidrag til kliniske studier. Det er pågående forskningsprosjekter med hospitalets klinikere. Avdelingen bidrar også med diagnostisk kompetanse overfor nukleærmedisin og stråleterapi. Miljøet er spennende og faglig utfordrende med vekt på bredt tverrfaglig samarbeid med klinikere. Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.

Søknad sendes via Webcruiter. Kopi av autorisasjon og attester vedlegges elektronisk. Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Setter pasienten og kvalitet i høysetet
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe tverrfaglig
 • Er strukturert og løsningsorientert
 • Er interessert i faget og vil kunne ta del i forskning og utvikling av fagområdet
 • Er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et faglig utfordrende og engasjerende fagfelt
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag