Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Fast stilling

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Fast stilling. Ønskelig med snarlig oppstart og/eller etter avtale. Ved intern ansettelse kan det tilkomme ledig vikariat. 

Avdelingen ligger i Klinikk for Hode, Hals og rekonstruktiv kirurgi, og behandler pasienter innen avdelingens definerte fagområder. Ansettelse foretas på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet vurdert ut ifra referanser og intervju. Hovedarbeidssted er Rikshospitalet, hvor avdelingens sengepost er lokalisert. Seksjon for spesialisert plastikk kirurgi har sengepost, dagkirurgi og operasjonsgang på Rikshospitalet. Seksjon for rekonstruktiv bryst, traume og generell plastikkirurgi har i tillegg virksomhet på Ullevål sykehus og Aker sykehus. Multitraumatiserte pasienter, alvorlige brannskader og bløtvevsinfeksjoner behandles initialt på Ullevål, oftest sammen med ortopedene og traumeteam. Seksjonens leger jobber på tvers av lokalisasjonene. Vi server mammaendokrinavdeling på Aker p.t. med dagkirurgi. Seksjon for onkologisk plastikk kirurgi er lokalisert på Radiumhospitalet med egen sengepost, poliklinikk og dagkirurgi.   

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Det vil bli lagt vekt på arbeidsmoral, selvstendig arbeid og god oppfølging av pasienter
 • Du arbeider godt i team og har sans for nye utfordringer
 • Du bør tåle tidvis høyt arbeidstempo eller lange operasjonsøkter med krav om høy konsentrasjonsevne.
 • Vilje til vitenskapelig arbeid og årlig bidrag til kirurgisk høstmøte forutsettes.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper ansees som viktig.
 • Autorisasjon som lege.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus). 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Har interesse for LIS-utdanning og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Er en god og lojal kollega som forstår at alle må bidra
 • Har høye ambisjoner på egne og sykehusets vegne, samtidig som du setter pasienten i sentrum
 • Har gode formidlingsevner med pasienter, pårørende og kolleger
 • Reflekterer over egne styrker og svakheter
 • Behersker høyt arbeidspress og har høy arbeidskapasitet
 • Har evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil være av stor betydning.  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Høyt faglig nivå  
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Utfordrende og spennende arbeidsmiljø
 • Gode forskningsmuligheter
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst