Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - fast stilling 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Det er ledig 1 fast stilling som lege i spesialisering ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi fra 01.04.23. Det er i tillegg flere ledige vikariater av 6 til 12 måneders varighet, med mulighet for forlengelse. Ved intern fast ansettelse kan dette også medføre ledige vikariater, med mulighet for forlengelse.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Avdelingen ligger i Klinikk for Hode, Hals og rekonstruktiv kirurgi, og behandler pasienter innen avdelingens definerte fagområder. Ansettelse foretas på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet vurdert ut ifra referanser og intervju. Hovedarbeidssted er Rikshospitalet, hvor avdelingens sengepost er lokalisert. Seksjon for spesialisert plastikk kirurgi har sengepost, dagkirurgi og operasjonsgang på Rikshospitalet. Seksjon for rekonstruktiv bryst, traume og generell plastikkirurgi har i tillegg virksomhet på Ullevål sykehus og Aker sykehus. Multitraumatiserte pasienter, alvorlige brannskader og bløtvevsinfeksjoner behandles initialt på Ullevål, oftest sammen med ortopedene og traumeteam. Seksjonens leger jobber på tvers av lokalisasjonene. Vi server mammaendokrinavdeling på Aker p.t. med dagkirurgi 3 dager/uke. Seksjon for onkologisk plastikk kirurgi er lokalisert på Radiumhospitalet med egen sengepost, poliklinikk og dagkirurgi.   

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingen har landsfunksjon for behandling av pasienter med vaskulære anomalier, kjønnsinkongruens og det kirurgiske aspekt innenfor det craniofaciale team. Flerregional behandlingsansvar for pasienter med leppe-kjeve-ganespalter. Spissfunksjoner er også behandling av facialisparese, primær og sekundær brystrekonstruksjon samt rekonstruksjon av ØNH cancer- og traumepasienter, som oftest med autologt vev. Utstrakt servicevirksomhet overfor gastro-, thorax- og nevrokirurgi samt ortopedi må påregnes.       
Du deltar aktivt i avdelingens drift som pre-visitt, visittgang, vakt og postarbeid, poliklinikk, dagkirurgi og operativt virksomhet ved RH, UUS, DNR og Aker. Alle nyansatte får grundig opplæringsprogram.
Stillingen inngår i en 6-delt vaktordning, delt mellom Rikshospitalet og Ullevål. Avdelingen driver også dagkirurgisk virksomhet ved Aker sykehus.
Det forventes også engasjement i undervisning, vitenskapelig arbeid, organisering av kursvirksomhet og oppfølging av nye kolleger, hospitanter og studenter.  Engasjement i faget og entusiasme for å dele kunnskap legges vekt på.
Hos oss vil du få en unik mulighet til å lære bredden og tverrfagligheten i faget og vi jobber kontinuerlig med forbedring og pasientsikkerhet. Vi søker spesifikt etter medarbeidere som ønsker å bidra til dette. Når det gjelder den faste stillingen ønsker avdelingen å ansette en lege med hovedinteresse i mikrokirurgi, derfor vil erfaring vektlegges. 

Kvalifikasjoner:

 • Det vil bli lagt vekt på arbeidsmoral, selvstendig arbeid og god oppfølging av pasienter.
 • Interesse i mikrokirurgi vektlegges. 
 • Du arbeider godt i team og har sans for nye utfordringer.
 • Operasjonsliste med generellkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep bes vedlagt CV.
 • Du bør tåle tidvis høyt arbeidstempo eller lange operasjonsøkter med krav om høy konsentrasjonsevne.
 • Vilje til vitenskapelig arbeid og årlig bidrag til kirurgisk høstmøte forutsettes.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper ansees som viktig.
 • Autorisasjon som lege.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus). 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har interesse for LIS-utdanning og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • er en god og lojal kollega som forstår at alle må bidra
 • har høye ambisjoner på egne og sykehusets vegne, samtidig som du setter pasienten i sentrum
 • har gode formidlingsevner med pasienter, pårørende og kolleger
 • reflekterer over egne styrker og svakheter
 • behersker høyt arbeidspress og har høy arbeidskapasitet
 • har evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet vil være av stor betydning.  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Høyt faglig nivå  
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Utfordrende og spennende arbeidsmiljø
 • Gode forskningsmuligheter
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.