Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Barnesykdommer - Vikariat

Offentlig forvaltning

Følgende stillinger er ledige ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus:

Vi har ledig vikariat som LIS i perioden 1/1-24 til 31/8-24. Det vil i tillegg bli flere vikariater ledig av ulik varighet.

Vi har 45 stillingshjemler for LIS hvorav 40 er faste LIS-stillinger. De øvrige er gjennomstrømningsstillinger. Det er mange ulike pediatriske fagområder i vår virksomhet som trenger rekruttering, og det er ønskelig at LIS i fast stilling får mulighet til å perfeksjonere seg i et fagområde. Leger i spesialisering i barnesykdommer er alle ansatt i Barneavdeling for legeutdanning, og har tjeneste i de barnemedisinske avdelinger, nyfødtintensivavdelingen og Barneavdeling for nevrofag. Virksomheten drives både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og LIS-ene har tjeneste på begge lokalisasjoner under sin utdanning etter et rotasjonssystem.

På Ullevål er det separat 13/12-delt vakt på hhv Barnemedisinsk avdeling og Nyfødtintensivavdelingen og på Rikshospitalet er det 12-delt fellesprimærvakt. Begge lokalisasjoner har bakvakt til stede på døgnbasis. For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • For å komme i betraktning må man ha pediatrisk tjeneste
 • Relevant PhD eller annen forskingserfaring
 • Sertifiseringer, kursprogram eller annen formell faglig tilleggskompetanse
 • Involvering i prosedyrearbeid og forbedringsprosjekter
 • Verv og annen innsats ut over det vanlige
 • Teoretisk og praktisk kunnskapsnivå og progresjon
 • Klinisk erfaring
 • Praksis i tråd med faglige retningslinjer         

Personlige egenskaper:

 • Kommunikasjon og samarbeidsevner (med pasienter, pårørende og kolleger)
 • Formidlingsevner (journalføring, referering, internundervisning, pasientopplæring)
 • Evne til å reflektere over egne styrker og svakheter
 • Evne til å beherske høyt arbeidspress og ha høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø               

Vi tilbyr:

 • En innholdsrik jobb i et hektisk, men godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagområde
 • God opplæring og veiledning
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.