Detaljer


Lege i spesialisering (barne- og ungdomspsykiatri)

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger, hvorav Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en av dem. Klinikken har ca 3 300 ansatte og er lokalisert på Ullevål, Gaustad, Sogn, Aker, Dikemark, Nydalen, Mortensrud, Oslo sentrum.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av 4 seksjoner. To poliklinikker (BUP Oslo Syd på Mortensrud og BUP Oslo Nord i Nydalen), Barneseksjonen (i Nydalen) og Ungdomsseksjonen (på Sogn). Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har, i samarbeid med klinikken, godkjent all tellende tjeneste i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri.

Vi lyser nå ut flere faste stillinger og noen vikariater av forskjellig varighet.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri er en fordel og vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og evne til å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for fagutvikling/forskning
 • Personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Fast stilling/vikariat
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode fagutviklingsmuligheter
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Faglig utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • Innsikt i et spennende fagfelt

 

Søkere som har gjennomført LIS 1, må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden. 

Forfast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner