Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Lege i spesialisering

 

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Åpen Dør), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

Nå søker vi deg som ønsker praksis i psykiatri som Alis.

Stillingene er knyttet til allmennpoliklinisk tjeneste ved seksjon poliklinikk Grünerløkka 2. Seksjonen er lokalisert i Ullevålsveien 2. Det er dagvakt i akutteam, hvor læringsmål for akutt-ambulant tjeneste oppnås. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Sykehuset ønsker å tilby god praksis i psykiatri. Vi jobber systematisk med implementering av endringer i lys av spesialistforskriften og har fokus på høy kvalitet i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og faglig utvikling.

Vi kan tilby:

 • LIS undervisning på Lovisenberg
 • Korte linjer og samarbeid mellom somatikk, rus og psykisk helsevern
 • Godt samarbeid internt, både med døgnavdelinger, sosialfaglig kompetanse og somatisk avdeling ved behov.
 • Etablert samarbeid med KEF.
 • Et sosialt og faglig sterkt miljø med flere faste arrangementer.
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP.
 • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Hovedoppgaver:

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, og ruslidelser.
 • Samarbeid med overleger om medisinskfaglige oppgaver i seksjonen.
 • Vakt i akutteam (dagtid)
 • Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere
 • Kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Du skaper tillit og gode relasjoner, er opptatt av å levere pasientbehandling av høy kvalitet og har fokus på pasientsikkerhet.
 • Du liker utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo, og må kunne jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team.
 • Du er opptatt av å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til både nyttig og god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis.
 • Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.


Om Avdeling Poliklinikker og Poliklinikk Grünerløkka 2
Vi søker lis-lege til Poliklinikk Grünerløkka 2. Denne seksjonen jobber tett med de 2 andre seksjonene i Poliklinikk Grünerløkka (1 og 3), slik at du vil ha flere lis-lege kollegaer og overlegekollegaer tilgjengelig for samarbeid og drøft, i tillegg til veiledning. I tillegg til 6 overleger og 4 lis-stillinger, har poliklinikkene god psykologspesialistdekning, i tillegg til psykologer, og samarbeider tett med Klinisk ernæringsfysiolog og sosionom.

Poliklinikk Grünerløkka Oslo 1,2 og 3 er en del av avdeling for poliklinikker, som består av 9 seksjoner, hvor 7 seksjoner er allmennpolikliniske, en seksjon helse og arbeid og en seksjon for gruppebehandling. Vi er over 100 behandlere, psykiatere, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere.

Om Senter for psykisk helse og rus
Avdeling for poliklinikker er en sentral del av Senter for psykisk helse og rus. Vi tilstreber å lage et behandlingstilbud med fokus på endringsprosesser og mestring. Vi tenker at god pasientbehandling er et samarbeidsprosjekt, og vi tilstreber arbeidsallianser preget av tillit, respekt, undring og åpenhet. Vi er en faglig sterk ansattgruppe som er opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet. Vi drives av kunnskapsbasert arbeid, samtidig som vi ønsker å utfordre og være med å utvikle morgendagens psykisk helsevern tilbud for pasienter og deres pårørende.

Vi får gode skårer i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at alle skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb.