Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe med barn, ungdom og deres familier? Da kan en LIS-stilling i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri være noe for deg.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold består av fem lokale poliklinikker og fire fylkesdekkende seksjoner. Avdelingen har ansvar for det samlede barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet ved Sykehuset Østfold.

Stillingen er en utdanningsstilling, noe som medfører at en ansettelse innebærer rotasjon til aktuelle seksjoner i avdelingen for å dekke læringsmål i henhold til individuell utdanningsplan. Fast ansettelse er i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri. Tellende praksis vil innebære minimum 2 år i lokal poliklinikk, minimum ett år i døgnseksjon, minimum seks mnd i døgnseksjon med akuttfunksjon, seks mnd i pediatripraksis og ett år i voksenpsykiatrisk seksjon. Rekkefølgen og rotasjonshastigheten vil kunne variere med progresjon i LIS gjennomførte læringsmål.

Stillingen har oppstart ve BUPP Fredrikstad. LIS vil i løpet av spesialiseringsløpet rotere til andre seksjoner og lokasjoner i avdeling BUP/HABU.

BUPP Fredrikstad er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og pasientene blir henvist av primærhelsetjenesten og barnevernstjenesten. BUPP Fredrikstad har opptaksområde i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Seksjonen har også ansvar for et fylkesdekkende OCD-team.

Stillingen er ledig fra 1. oktober 2024.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autoriasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og pasientforløp barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatri
 • Ønskelig med kjennskap til arbeid i DIPS

Personlige egenskaper:

 • Interesse for å arbeide med barn- og ungdom og deres familie og foresatte
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • En variert og allsidig praksis
 • Ukentlig veiledning av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Felles undervisning en gang pr mnd for LIS i avdelingen
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV . Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.