Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Ved ortopedisk avdeling blir det ledig LIS gjennomstrømningsstilling i 2 år fra 1. september 2024, med mulighet for forlengelse til 30. September 2026. Oppstart etter nærmere avtale hvis vanskelig med 1.sept.

Avdelingen er delt i 4 faglige seksjoner og er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 22 overleger og 5 LIS i gjennomstrømningsstillinger.

Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter "Rotasjonsrådet i Ortopedi" sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotesekirurgi, Hofteprotesekirurgi, Ryggkirurgi, Håndkirurgi og Fot- og ankelkirurgi. 

Kvalifikasjoner:

 

Norsk autorisasjon som lege

I en gjennomstrømningsstilling forventes det at du stort sett har gjort deg ferdig med ‘basis’-utdanningen (de basale læringsmål) for LIS ortopedi samt felles kompetansemål (FKM). 

Søkerne vil bli rangert etter kompetanse, operasjonserfaring og gjennomførte kurs.

Personlige egenskaper:

 

Det legges også vekt på personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget og forskning, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevne, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.

Vi tilbyr:

  • Høyt faglig nivå og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Høy forskningsaktivitet.
  • Store elektive pasient-volum med stor operasjonsvirksomhet for LIS.
  • Felles 4 uker sommerferie i juli.
  • Redusert aktivitet med muligheter for avspasering i julen og påsken